– tilbageføring til tidligere liv

“Så længe du ikke er opmærksom på den evige lov om at dø og blive igen, er du blot en vag gæst på en mørk jord.”
Goethe

Regression
Regression betyder “at gå tilbage” og regressionsterapi er en metode, hvorved man går tilbage i tiden, til ungdom, barndom eller tidligere liv.

En tilbageføring (regression) til tidligere liv vil være med til at give dig en forståelse for og oplevelse af, hvad du har med dig i bagagen samt, hvordan personer og begivenheder i tidligere inkarnationer danner en rød tråd til det liv, du lever i dag, og de relationer du indgår i nu.

Gennem en regression vil du komme tættere på de urgamle spørgsmål: Hvem er jeg ? Hvorfor er jeg er her ? Hvor kommer jeg fra ? Og dermed også nærmere spørgsmålet: Hvor skal jeg hen ?

Regressionsterapi kan have en gavnlig effekt på fobier, fysiske gener og andre blokeringer, som har deres udspring i tidligere inkarnationer. Ofte vil de helt forsvinde, når du har genoplevet de begivenheder, der igangsatte disse følelser eller smerter.

Processen
Vi vil tage udgangspunkt i en indledende samtale for at finde ud af, hvilke oplevelser og eller relationer du gerne vil bearbejde eller se på. Derefter vil det være din underbevidsthed der sammen med dit højere selv og åndelige guider, som vil finde tilbage til den eller de oplevelser, der er vigtigst her og nu.

Du kan også blot være åben og nysgerrig på, hvad en regression kan bibringe dig. De inkarnationer, du kommer i kontakt med, vil som oftest have en tydelig relevans til det liv, du lever nu.

Under regressionen befinder du dig på et bevidsthedsniveau, som svarer til det, du oplever ved meditation eller lige før du falder i søvn (“alfa niveau”). På det niveau er det nemmere at få oplysningerne frem og bearbejde dem end i dagsbevidstheden. For at nå dette niveau bruges forskellige afslapningsøvelser.

Du vil have øjnene lukket under seancen, og du vil se eller fornemme tidligere oplevelser for dit indre øje samt mærke eller sanse de følelser, som du har haft i den oprindelige situation. Under rejsen vil du blive guidet gennem dine tidligere inkarnationer. Du skal blot stole på din intuition og acceptere det, der måtte komme til dig. Efter regressionen kan du analysere og reflektere over det, der måtte være kommet op.

Både efter hver inkarnation og efter hele seancen vil vi bruge tid på at afsøge hvilken læring, der var i de enkelte liv, og hvad du dermed bringer med dig til dit nuværende liv. Du vil opdage at selv oplevelser, som vi normalt vil betegne som negative, vil have et positivt budskab, som du kan bruge i dit nuværende liv.